دانلود پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی اجاره

۲ ـ‌۱۲ ـ مبانی فقهی اجاره: در این بخش با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می‌شود. اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛[۱] ۱ ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر … Read moreدانلود پایان نامه
مبانی فقهی و حقوقی اجاره