دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل سبب گسترش تولیدات کشاورزی و تاثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده می باشد. بهره گیری از کود و سموم دفع­آفات علاوه بر آلوده کردن خاک و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه­های جانوری و گیاهی نیز می­گردد. این فرآیندها، تعادل­های زیست­محیطی و بومی را به­تدریج برهم می­زند و پیامدهای خطرناکی را در پی دارد. بر این اساس، توسعه پایدار به مقصود مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت­های فنی و ساختار تشکیلاتی مناسب در این زمینه، اقداماتی را توصیه می­کند. در واقع نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی می باشد که بر شیوه­های مدرن کشاورزی تکیه دارد و با بهره گیری از این شیوه­ها و مد­نظر قرار دادن مسائل زیست­محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی می­گردد (برقی و قنبری 1387).

ارتقاء دانش فنی کشاورزان در کنار سایر عوامل و امکانات تولید موجب می­گردد که آنها با بهره­­گیری مناسب و بجا از تکنولوژی، به یک سطح مطلوب و معقول در طریقه تولید، دست پیدا کنند. تنها با ایجاد تغییرات مطلوب در کشاورزان به­عنوان یگانه واحدهای متفکر تولیدکننده در بخش کشاورزی می­توان انتظار داشت که در نظام تولیدات کشاورزی تغییر مناسب ایجاد گردد و این تغییری می باشد که قادر خواهد بود نظام کشاورزی را به توسعه پایدار رهنمون سازد. مطالعات و پژوهش­های قابل توجهی در دنیا در زمینه کشاورزی پایدار صورت گرفته که هدف اکثر آنها یافتن نکاتی می باشد که به پایداری منجر شده و یا حذف پیشنهادهایی بوده که در خلاف جهت پایداری بوده می باشد. اما در این مطالعات کمتر به جنبه­های رفتاری کشاورزان و عوامل موثر بر بروز یا عدم بروز رفتارهایی که به پایداری منجر می­شوند، توجه شده می باشد (عنایتی­راد و همکاران، 1388).

دو دهه گذشته دستیابی به کشاورزی پایدار به عنوان عمده­ترین چالش اساسی دولت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مطرح بوده می باشد. در نتیجه در نظر داشتن توجه­ها و رفتارهای کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار به گونه قابل ملاحظه­ای افزایش یافته می باشد. (رحمانی، 1389). پایداری واحدهای بهره­برداری مانند موضوعات جدی می باشد که در سالیان اخیر توجه بسیاری محققان را به خود جلب کرده می باشد. مطالعه اندازه دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار از عوامل تعیین­کننده در پایداری واحدهای تولیدی کشاورزی می باشد (داودی و مقصودی، 1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟