دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف دانش

دانش واقعیت یا حالت دانستن بعضی چیزها یا مهارت­هایی که بوسیله تجربه یا تداعی حاصل می­گردد، یا مجموعه مدل­هایی که ویژگی­ها یا رفتار­ها را در یک قلمرو مشخص توصیف می­کند و ممکن می باشد در مغز اشخاص یا در فرآیند­های تولید یا اسناد موجود باشند (عدلی، 1384).

افلاطون (427- 347 قبل از میلاد) دانش را باورهای حقیقی تصدیق شده تعریف کرده می باشد. او عقیده داشت بشر­ها دانش کاملی از همه اندیشه­هایی که جهان را می­ساند، در اختیار دارند. این دانش در بشر قرار داده شده اما به دلیل آلودگی با حواس عیان نمی­گردد. بنابر­این دانش واقعی از طریق درون­نگری یا خودکاوی کسب می­گردد. به پیروی از افلاطون فلاسفه­ای زیرا دکارت[1] (1956- 1650) و کانت[2] (1806- 1724) منشا خلق دانش و ایده های جدید را ذهن بشر می­دانستند (صدر، 1365).

ارسطو (384- 322) شاگرد افلاطون بود. او آغاز نظریات افلاطون را پذیرفت اما بعداً به مخالفت با او پرداخت. تفاوت آنها در منبع و ماهیت دانش خلق شده می باشد. او ذهن و محتوای آن را نادیده نگرفت، اما اطلاعات حسی را آغاز­گر دانش معرفی نمود. بنابر نظر او قوانین حاکم بر دنیای تجربه، بایستی با فعالیت­های ذهنی کشف گردد (ماهر، 1381). به پیروی از او فیلسوفانی زیرا هابز[3] (1679-1588)، لاک[4] (1704- 1632) و برکلی[5] (1753- 1685) عقیده دارند که منشا دانش خلق شده اطلاعات حسی و تجربه می­باشد.

در فرهنگ آکسفورد[6]، دانش به معنای تمام دانسته­های فرد تعریف شده می باشد، که می­تواند از طریق تجربه بدست آید. همچنین دانش به ­عنوان اطلاعات سازماندهی شده تعریف شده می باشد. به­علاوه، تعاریف دیگری برای دانش مطرح شده که در زیر به بعضی از آن­ها تصریح می­گردد:

ولف[7] (1990): دانش، اطلاعات سازمان­دهی شده کاربردی برای حل مساله می باشد.

توربن[8] (1992): دانش اطلاعات سازماندهی و واکاوی شده می باشد که به شکل کاربردی و قابل درک، به مقصود حل مسائل و یا تصمیم­گیری درآمده می باشد.

سیدن­هام[9] (1997): دانش، اطلاعات سازماندهی شده و دارای مدل منطقی می باشد.

ویگ[10] (1997): دانش شامل حقایق، باورها، دیدگاه­ها و مفاهیم، قضاوت­ها و انتظارات روش­ها و دانستن «چگونه» ها می­باشد.

بوکلی و کارتر[11] (2000): دانش کاتالیزوری می باشد که مردم را از احتمالات و امکانات و چگونگی دسترسی به آن­ها آگاه می­کند. دانش کیفیتی می باشد که به افراد تعلق دارد و در ذهن آن­ها هست و از طریق فرآیند یادگیری کسب می­گردد.

سووا[12] (1985): دانش شامل محدودیت­های صریح و ضمنی می باشد که روی چیزها (محدودیت­ها)، عملیات و روابط، در فرآیندهای مشخص تجربی و ارتباط­های آن در فرآیندهای مدل سازی شده اعمال می­گردد.

1 -Descartes

2 -Kant

1 -Hobbes

2 -Lac

3- Berkeley

4-Oxford

5 -Wolf

6 -Torben

7 -Sydney Hamm

8 -Whigs

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9-Buckley & Carter

10- sowa

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟