دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف کشاورزی پایدار

اهداف کشاورزی پایدار ارتباط نزدیکی با تعاریف آن دارند و در واقع جمع­بندی این تعاریف می­باشند. یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در بر گیرنده هفت هدف زیر می­باشد:

 • فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیاز­های نسل­های بعدی
 • حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی
 • حفاظت از منابع انرﮊی در داخل و خارج از مزرعه
 • حفظ و بهبود سودآوری کشاورزان
 • حفظ نیروی حیات جامعه روستایی
 • حفظ تنوع زیستی
 • قابلیت پذیرش از سوی جامعه

البته اهداف مشابهی برای کشاورزی پایدار قائل­شده­اند، ضمن آن که ایجاد زیر­ساخت­های اجتماعی و اقتصادی پویا برای جوامع روستایی را نیز به این فهرست اضافه می­نمایند.

در کتاب باز آفرینی کشاورزی (پرتی، 1996) کشاورزی پایدار را عبارت از هر نوع نظام تولید مواد خوراکی یا الیاف می­داند که به گونه نظام­یافته هدف­های زیر را دنبال می­کند:

در آمیختن کامل­تر فرآیندهای طبیعی از قبیل چرخه ی مواد غذایی، تثبیت ازت و روابط آفت دشمن طبیعی با فر آیندهای تولید کشاورزی؛ کاهش کاربرد آن دسته از نهاده های غیر زراعی، بیرونی و تجدید­نشدنی که قابلیت آنها برای وارد آوردن خسارت به محیط زیست یا صدمه­زدن به بهداشت کشاورزان و مصرف کنندگان بسیار زاید می باشد و بهره گیری هدف­دارتر از نهادهای باقی­مانده به­مقصود حداقل رساندن هزینه­های متغیر مصرف می­شوند؛دسترسی منصفانه­تر به منابع و فرصت­های تولید و پیشرفت در جهت دستیابی به شکل­هایی از کشاورزی که ا ز نظر اجتماعی عادلانه­تر می باشد، بهره گیری بسیار مولدتر از استعداد بالقوه زیست شناختی و ﮊنتیکی گونه­های گیاهی و جانوری؛ بهره گیری بسیار مولد از دانش و عملیات محلی، مانند رهیافت­های نو آورانه­ای که هنوز دانشمندان آنها را کاملا درک­نکرده­اند یا کشاورزان به گونه گسترده آنها را نپذیرفته اند، افزایش خود اتکایی در میان کشاورزان و روستاییان، تطبیق هرچه بیشتر الگوهای کشت و استعداد تولید، معضلات زیست محیطی اقلیم و چشم اندازطبیعت برای تضمین پایدار دراز مدت سطوح کنونی تولید ؛ تولید سودآور و کارآمد با تاکید بر مدیریت تلفیقی مزرعه و حفاظت از خاک، آب، انرﮊی و منابع زیستی.

هدف کشاورزی پایدار عبارت­می باشد از افزایش تنوع فعالیت­ها در مزرعه، همراه با افزایش پیوندها و فر آیندهای میان آنها. در کشاورزی پایدار محصولات فرعی یا ضایعات حاصل از یک جزء یا فعالیت، نهاده ای می­شوند برای جزئی دیگر. از آنجا که فرایندهای طبیعی به گونه فزاینده­ای، جایگزین نهاده های بیرونی می­شوند، تاثیر نهادهای بیرونی بر محیط زیست کاهش می­یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

 1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
 2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
 3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
 4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

 1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟