دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیامدهای دست کاری فعالیت های واقعی

شیپر (1989) مدیریت سود را به این شکل تعریف می کند: « دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با هدف دستیابی به بعضی منافع شخصی » تمایل به دست یابی به قیمت بالای سهام و یا سطح مطلوبی از سود، مدیران شرکت را بر آن می دارد تا به مدیریت سود روی آورند. به مقصود دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده بهره گیری نمایند. اما این راه کار ممکن می باشد این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دست کاری مدنظر می باشد از اقلام تعهدی اختیاری در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری محدود شده می باشد (بارتون و سیمکو، 2002). همچنین فرض بر این می باشد که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می سازد. در نتیجه، این امکان هست که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند، مدیران می توانند از طریق دست کاری فعالیت های عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دست کاری فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت می باشد. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دست کاری سود، این می باشد که حسابرسان و قانون گذران کم تر به چنین رفتارهایی توجه کنند. با این تفاصیل، دست کاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست زیرا که این احتمال هست که جریان نقدی در دوره های آتی به گونه غیرمستقیم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می گردد.

بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه ی هزینه های اختیاری مانند هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز می باشد (برای مثال تحقیقات بوش 1998. بابر و همکارن، 1991). اگر چه کاستن از هزینه های اختیاری می توانند سود را در جهت برآورده ساختن بعضی اهداف خاص ، ارتقا بخشد اما ریسک کاهش جریان های نقدی عملیاتی(CFO) آتی را موجب می گردد زیرا این اقدام به گونه کلی جریان های خروجی وجه نقد را کاهش می دهد و در عوض تأثیری مثبت برروی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سال های بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن می باشد معکوس گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟