دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

بولسانی و اسکارسو[1] (1999):

دانش ظرفیتی می باشد که در افراد هست و در تفسیر اطلاعات به­کار گرفته می­گردد.

نوناکا[2] (1999): دانش باوری پالایش شده می باشد که ظرفیتی را برای اقدامی موثر افزایش می­دهد.

وندراسپک و اسپیکروت[3] (1997): دانش مجموعه کاملی از دیدگاه­ها، تجربیات و فرآیندهاست که درست و واقعی فرض شده و لذا راهنمای افکار، رفتارها و ارتباطات مردم می باشد.

بکمن[4] (1997): دانش استدلال درمورد اطلاعات و دانش می باشد که منجر به حل مساله، تصمیم­گیری، یادگیری و آموزش می­گردد.

کامارا[5] (2002): دانش، محصول فرآیند یادگیری می باشد.

پروساک[6] (2000): دانش، مخلوط سیالی از تجربیات چارچوب­دار، ارزش­ها، اطلاعات و توجه­های کارشناسی نظام یافته می باشد که چهار­چوبی برای ارزشیابی و بهره­گیری اطلاعات و تجربیات جدید به­دست می­دهد. دانش، در ذهن دانشور به­وجود آمده و به­کار می­رود و در سازمان­ها نه­تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه­های کاری و فرآیندهای سازمانی با اعمال و هنجارها مجسم می­گردد.

دراکر[7] (1999): دانش، اطلاعاتی می باشد که فردی یا چیزی را تغییر می­دهد.

چارچمن[8] (1999): دانش، واکنش فرد در برابر مجموعه­ای از اطلاعات می باشد که اقدامات فرد را تعیین می­کند.

احمد (2002): دانش، عبارت می باشد از بنایی که بر اطلاعات ساخته می­گردد و به واسطه درک هوشمندانه از آن­ها قابل ساخت می باشد.

داونپورت[9] (2000): دانش، اطلاعات با ارزش می باشد.

سیوبی[10] (1997): دانش، اطلاعاتی می باشد که از طریق تفسیر شدن معنا گرفته می باشد.

اسپیگلر[11] (2003): دانش، اطلاعاتی می باشد که تفسیر شده و به اقدامی موثر منجر می­گردد.

لیبو ویتز[12] (1999): دانش، مجموعه­ای از قوانین و حقایق می باشد که خبرگان ممکن می باشد طی سال­های تجربه به دست آورده باشند.

منهاج، (1385): دانش، مجموعه­ای قابل بازیابی از اطلاعات تائید شده می باشد. در این تعریف خاستگاه دانش، اطلاعات معرفی شده می باشد. ماهیت دانش به اطلاعات تائید شده برمی­گردد. در کلیه تعاریفی که ماهیت دانش را اطلاعات می­دانستند، برای اطلاعات، ویژگی­هایی ارائه شده بود. اما ویژگی مهم قابلیت بازیایی در آن­ها ارائه نشده بود. فرآیند، شامل تائید اطلاعات می­باشد. این اطلاعات تائید شده و بازیابی شده، می­توانند خاستگاه دانش جدیدی باشد. جدول2-1- تعریف جدید دانش را نشان می­دهد:

1-Bvlsany & Askarsv

2 -Nonaka

3 -Vndraspk & Aspykrvt

4-Beckman

5 -Camara

6-Prvsak

7-Drucker

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8-Charchmn

9-Davenport

1 -Sivby

2-Aspiglr

3-Libv Vitz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟