دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار

تغذیه جمعیت رو به افزایش جهان،از چالش­های مهم پیش روست در حالی­که منابع انرژی رو به کاهش و منابع طبیعی نیز محدودند (مارتینت و همکاران[1]، 2006).

جمعیت جهان به صورت چشمگیری در حال افزایش می باشد، مطابق آمار سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در سال 2050 به 9/4 میلیارد و در سال 2150 به 84/10 میلیارد نفر خواهد رسید (گلد[2]، 2007). از آنجا که این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه شتاب بیشتری خواهد داشت، پس دستیابی به امنیت غذایی پایدار در این کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. علیرغم اینکه در طول 50 سال گذشته سیاست­های توسعه کشاورزی در این کشورها به صورت قابل­توجهی با بهره گیری از نهاده­های بیرونی موجب افزایش تولیدات کشاورزی شده­اند، اما پیش روی، این رشد سبب افزایش مصرف سموم، کودهای شیمیایی و ماشین­آلات­کشاورزی شده­می باشد. شواهد نشان می­دهند که بهره گیری از این نهاده­ها با وجود موثر بودن در افزایش تولید، تنوع زیستی و محیط زیست را به خطر انداخته (رولینگ[3]، 1997) و در نتیجه پایداری کشاورزی را در معرض تهدید قرار داده می باشد. اقتصاددانان کلاسیک و منتقدین آنها بر این باورند که کشاورزی یک نظام نسبتا خودکفاست و نهاده­های مصرفی برای تولیدات کشاورزی کم و بیش بوسیله کشاورزی تامین می­گردد و نهاده­های صنعتی اهمیت صنعتی اهمیت چندانی در زراعت­های سنتی ندارند (هایامی و روتان[4]، 1378). اما مطالعه وضعیت موجود نظام کشاورزی ایران به روشنی بیانگر آن می باشد که نظام­های کشاورزی بکار گرفته­شده که تحت عنوان “نظام متعارف” غالبا بر الگوی کلاسیک کشاورزی مبتنی می باشد که به شدت بر بکارگیری نهاده­های بیرونی و افزایش تولید محصولات تجاری و صادراتی تاکید دارد. این نوع نظام ضمن برهم زدن توازن و تعادل اکوسیستم­های زراعی و طبیعی کاهش حاصلخیزی و فرسایش خاک، آلودگی آب، افزایش گازهای گلخانه­ای، تخریب جنگل­ها، افزایش سیل و از دست دادن خاک، افزایش مصرف انرژی­های فسیلی و همچنین معضلات اجتماعی-محلی تولید و افزایش مصرف انرژی
­های فسیلی و افزایش مهاجرت را باعث شده می باشد (ستبونسارنگ[5]، 2003)در نظام مذبور، علاوه بر در نظر داشتن عامل محیط زیست، جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی نیز مورد توجه می­باشند. به بیانی دیگر، کشاورزی پایدار، نظامی با ملاحظات زیست­محیطی و با در نظر داشتن منافع اقشار مختلف جامعه می باشد (آیکرد[6]، 1993).

1-Martinet al

2 -Gold

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 -Roling

4 -Hayami & rotans

5-Setboonsarng

1-Ikerd

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟