دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه به دو بخش جنگل و مرتع تقسیم می گردد . بخش اول که جنگل طبیعی می باشد و از انواع گونه های بلوط ، شمشاد ، ممرز ، انجیلی و نمدار تشکیل شده می باشد و بخش دوم که جنگل دست ساخت می باشد و شامل جنگل لاکان با 90 درصد درختان سوزنی برگ و 10 درصد توسکا و تبریزی و سپیدار می باشد (سرور ، 1380،ص 12و13) . به گونه کلی بر اساس نقشه کاربری اراضی در محدوده ، وجود اراضی زراعی بدون محدودیت یا با محدودیت کم ، وجود مخلوط زراعت و باغ ، وجود مجتمع های درختی و باغات و وجود اراضی مرتعی متراکم در گروه زراعی ، در گروه اراضی جنگلی و بیشه زار وجود جنگل متراکم ، مخلوط جنگل و باغ ، در گروه اراضی مرطوب ، وجود نیزار در محدوده ، در گروه منابع آب سطحی ، وجود آب بند و رودخانه همیشگی در محدوده و کانال و مناطق شهری ، روستایی و تاسیسات دیده می گردد .

3-1-6- اقلیم

منطقه مورد مطالعه در بخشی از استان گیلان واقع می باشد که به لحاظ برخورداری از جایگاه ویژه از اقلیم خاصی برخوردار می باشد . نزدیکی به مراکز پرفشار سیبری و مجاورت با دریای خزر و دیوار کوهستانی البرز سبب می گردد که این منطقه از رطوبت نسبی بالایی برخوردار باشد . در این منطقه هر اندازه از سمت ساحل و جلگه به سمت جنوب محدوده مورد مطالعه حرکت کنیم از اندازه رطوبت و بارندگی کاسته می گردد .

 

جدول 3-1 : مشخصات ایستگاه مورد نظر   ماخذ : سازمان هواشناسی استان گیلان ، 1390

 

3-1-6-1- بارندگی

بر اساس آمار 35 ساله 1990-1956 ایستگاه سینوپتیک رشت متوسط بارندگی سالانه آن 1369 میلی متر و در ماههای شهریور و مهر بیشترین بارندگی مشهود می باشد و از آبان کم کم از مقدار آن کاسته شده و در خرداد و تیر به حداقل خود می رسد . تعداد روزهای بارانی در ایستگاه رشت 7/111 روز در سال می باشد و میانگین بارندگی سالانه آن برابر با 4/1291 میلی متر می باشد.

 

3-1-6-2-دما

میانگین سالانه درجه حرارت ایستگاه رشت 39/16 درجه سانتی گراد می باشد . گرمترین ماه سال تیر ماه با درجه حرارت سالانه 1/25 درجه سانتی گراد و سردترین ماه سال دی ماه با متوسط 6/6 درجه سانتی گراد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید