دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

فن­آوری­های کشاورزی پایدار

2-4-4-1- جنگل – زراعی[1]

هنوز کشت توام درخت و محصولات زراعی می باشد و در بسیاری از نقاط دنیا هنوز متداول می باشد. سیستم های جنگل – زراعی به خصوص در مناطق حاره مجدداً مورد توجه قرار گرفته­ می باشد. سیستم کشت جنگل  زراعی از نظر اکولوژیکی و زراعی نسبت به سایر سیستم­های زراعی قابلیت بیشتری دارد. در این سیستم، حرکت باد و آب کاهش می­یابد و فرسایش خاک به حداقل رسیده، درختان با کاهش درجه حرارت شرایط میکرو کلیما را تعدیل کرده هوا را گرفته و آن را مجدداً در خاک توزیع می­کنند(کوچکی و نصیری­محلاتی، 1386).

2-4-4-2- تلفیق دام و گیاه

سیستم های زراعی، به شکلی برخوردار از نوعی دامداری هستند. در مناطق خشک، دامداری به صورت سیستم­های شبانی می باشد. طی 50-40 سال گذشته، در مزارع وسیع که نهاده­های زیادی در آن­ها مصرف می­گردد دامداری از زراعت جدا شده می باشد. مردم چین انواعی از سیستم های زراعی همراه با دام را خلق کرده­اند که گیاه و دام در این سیستم­ها در ارتباط با زنجیره ریزه­خواری قار می­گیرد. در این سیستم­ها برنج، محصول زراعی اصلی می باشد. زمانی که دانه برداشت می­گردد، کاه و کلش همراه با کود دامی در یک دستگاه هضم کننده بیو گاز به صورت کمپوست در آمده و متان حاصله از این فرآیند برای پخت و پز و روشنایی بهره گیری می­گردد. لجن و لای حاصل از دستگاه هضم­کننده نیز برای تولید قارچ خوراکی بهره گیری می­گردد. بعد از این­که قارچ برداشت گردید، بقایای ماده آلی هم به عنوان کود به مزارع برنج برگردانده می­گردد، این سیستم از نظر مصرف انرژی و چرخش عناصر غذایی بی نهایت کارآمد می باشد (کوچکی و نصیری­محلاتی، 1386).

 2-4-4-3- مالچ

مقصود از مالچ سطحی در کشاورزی پایدار همان بقایای گیاهی رهاشده در سطح خاک می باشد که برای حفاظت خاک پیش روی فرسایش و تبخیر سطحی مورد بهره گیری قرار­می­گیرد (خواجه­پور، 1386).

2- Forestry- Farming

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟