دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد

اندازه گیری یا ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین اجزا سیستم مدیریت می باشد. بسیاری از مدیران تأثیر حیاتی آن را در ارتباطات و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک نموده اند. بطور کلی کارایی، دارای مفهومی بسیار فراگیر بوده و بیشتر در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد. ازاین رو تعاریف متفاوتی در منابع مختلف از کارایی ارائه شده (محمد زاده و همکاران، 1386) که در زیر به ارائه بعضی از آنها می پردازیم.

تعاریف بیشماری از ارزیابی عملکرد توسط صاحبنظران ارائه گردیده که به بعضی از آنها تصریح شده می باشد:

 • ارزیابی به عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت جدید و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و زمانی برنامه ریزی و طراحی های انجام شده در مورد سازمان، مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع گردد. امروزه یکی از بیماری های جدی مدیریت مخصوصا در کشورهای جهان سوم که به سمت صنعتی­شدن و همچنین­ دنیای اطلاعاتی حرکت می­کنند عدم کنترل و ارزیابی برنامه­ها، افراد و سازمان می باشد (1983).
 • ارزیابی یک جریان بازخورد فعالیت ها و مقایسه آنها با معیارهای تعیین شده می باشد که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تأثیر آن در کارآیی سازمان و نظرات مسئولان در مورد نتایج بدست آمده بر اساس شاخص های معرفی شده اطلاع کسب میکنند. دلیل دیگری که میتوان  اظهار داشت این می باشد که ارزیابی و اندازه گیری سه امتیازی کلیدی را برای سازمان به ارمغان می آورد که عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تسهیل در تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری مدار
 2. تهیه اطلاعات برای پاسخگویی به ذینفعان
 3. تاکید بر مشارکت عمومی کارکنان سازمان که هر کدام خود کلیدی برای پیشرفت و توسعه سازمانی هستند و میتوانند بستر تغییرات سازمانی به سوی دستیابی به اهداف باشند (1995).
 • ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان علت های آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود:
 • اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛
 • اهداف ارتباطی : که شامل کنترل جایگاه فعلی ، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر می باشد؛
 • اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری می باشد (کریمی، 1385).

 

 • ارزیابی عملکرد به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد که به مقصود افزایش سطح بهره گیری بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها و شیوه های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی انجام می شود (Bianco, 1984).
 • فرآیند ارزیابی عبارت از یک سلسله اقدامات رسمی برای مطالعه عملکرد واحدهای سازمانی در فاصله زمانی معین و شامل تمام عملیات واحد و رفتارهای وظیفه ای مربوط به آن می گردد (TerBogt, 2003).
 • ارزیابی عبارت از سنجش اندازه کوشش و حدود موفقیت هر واحد در اجرای وظایف شغلی واحد و تکالیف موارد مورد انتظار از آن واحد می باشد. البته این سنجش می تواند در مقام مقایسه برای واحدها صورت پذیرد ( Spronk & Vermeulen, 2003).
 • ارزیابی عملکرد، اندازه گیری داده هایی می باشد که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد. این نتایج بایستی از انجام فعالیتهای خاصی به دست آیند. همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیتها را نیز، فراهم می آورد (رفیع زاده، 1388).

به گونه کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاهها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می گردد.» (طبرسا، 1378).

سینک[1] (1991) سنجش عملکرد را یک وظیفه ی پیچیده، مشکل، چالش برانگیز، و مهم می داند. سطح عملکرد یک سازمان تابعی می باشد از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی، پس، سنجش عملکرد عبارت می باشد از: فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان. بی شک، سنجش عملکرد یک هدف نیست، اما ابزاری می باشد برای مدیریت اثربخش. نتایج سنجش عملکرد نشان می دهد که چه اتفاقی افتاده می باشد، اما چرایی آنرا نشان نمی دهد. به مقصود بهره گیری موثر از یافته های سنجش عملکرد، یک سازمان نیازمند انتقال از «سنجش» به «مدیریت» می باشد. این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد در تحقیقات عملکرد سازمانی معروف می باشد (Amaetunga & Baldry, 2002). به هر حال، بایستی در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت می باشد از اقدام اندازه گیری عملکرد، که مدیریت عملکرد با بهره گیری از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن می باشد (Radnor & Mcguire, 2004).

[1] Sink


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟