مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پیشنهادهای پژوهش

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش به بهره­وران

جهت بهبود و سرعت بخشیدن به استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک در کشور با در نظر داشتن نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی به تبیین ذیل ارائه می گردد:

1- نهادینه شدن فرهنگ بهره گیری از امکانات و توانمندی های بانکداری الکترونیکی در جامعه تنها در نتیجه بسترسازی مناسب فرهنگی، ایجاد اعتماد به این شیوه بانکداری، اجرای برنامه های آموزشی و تبلیغاتی جهت آگاهی دادن از خدمات بانکداری الکترونیکی ممکن و میسر خواهد بود.

2- جهت آگاه کردن ذینفعان از مزایای بانکداری الکترونیکی، نه تنها تاکید بر مزایای اولیه بانکداری الکترونیکی همچون صرفه جویی در زمان، هزینه و … ضروری می باشد بلکه بایستی بر منافع عمومی ناشی از بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی همچون کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش هزینه های چاپ اسکناس و … نیز تاکید گردد.

3- تهیه و توزیع بسته های آموزشی مناسب در سطح شعب و ارائه اطلاعات کامل و دقیق پیرامون تمام خدماتی که از طریق بانکداری الکترونیکی ارائه می گردد بایستی از طرق مختلف همچون پست الکترونیکی، لوح فشرده و…  در اختیار مشتریان گذارده گردد.

4- وجود نگاه راهبردی و برنامه ریزی بلندمدت جهت از میان برداشتن موانع توسعه بانکداری الکترونیکی ضروری می باشد .سنجش اندازه پیشرفت کارها در قالب سند چشم انداز کشور همراه با نظارت دائم و مستمر بر فر ایندهای اجرای پروژه های بانکداری الکترونیک می تواند بسیار مفید باشد.

5- تعیین مشوق های مختلف به بهره گیری کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی همچون اعطای تخفیف های ویژه، پرداخت رایگان قبوض، دسته بندی تبادلات مالی و ارائه گزارش های مالی روزانه، ماهانه و سالانه.

6- طرفداری از بانک های پیشرو در عرصه بانکداری الکترونیکی به مقصود جلب طرفداری های اجتماعی و اعتماد سازی و تشویق آنها.

7- ثبات مدیریتی، کاهش اندازه جابجایی و تغییر مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز و تعیین بازه های زمانی منطقی جهت پیشبرد فعالیت ها و کارها در حوزه بانکداری الکترونیکی.

8- تدوین برنامه های اجرایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور در راستای استقرار بانکداری الکترونیک و فراهم آوردن پیش نیازهای مورد نیاز.

9- سازماندهی مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در قالب ایجاد هماهنگی های افقی و عمودی میان بانک های مختلف از یک سو و سایر سازمان ها و موسسات مالی از سوی دیگر جهت تحقق جامع تر اهداف با صرف هزینه های کمتر در تمامی ابعاد.

10- طراحی مجدد فرایندها در نظام بانکی به مقصود نیل به هدف مشتری محوری بر پایه مزیت های رقابتی حاصل از بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

11- تغییر نظام فکری مدیران در قبال استقرار بانکداری الکترونیکی و کوشش جهت ایجاد توجه واحد در خصوص ضرورت بکارگیری فن آوری اطلاعات در نظام بانکداری.

12-توجیه کامل مدیران به وظایف مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیکی در شعب تحت نظارت و سرپرستی خود.

13- بهره گیری از متخصصین دانشگاهی و پرورش کارشناسان و مدیران کارآمد در عرصه بانکداری الکترونیکی در کشور.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

14- آموزش مهارت های جدید بانکداری الکترونیک به کارکنان بانک ها در قالب دوره ها ی کارآموزی و ضمن خدمت.

15- همایش ها و سمینارهایی خاص برای مشتریان ممتاز و ویژه و همچنین با حضور کارکنان بانک برگزار نموده تا نحوه بهره گیری از بانکداری الکترونیکی به آنها آموزش داده گردد .همچنین می توان با برگزاری نمایشگاه های تخصصی بانکداری الکترونیکی روش بهره گیری از بانکداری الکترونیکی را به عموم آموزش داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری