عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 نتیجه گیری

پس از گردآوری اطلاعات حاصل از پیمایش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها، نتایج نشان داد که هر سه فرضیه پژوهش اثبات می گردد و در هر سه فرضیه موجود در پژوهش ارتباط معناداری بین متغییرهای مستقل و وابسته هست پس در این پژوهش مشخص گردید که شیوه های جدید ارائه خدمات بانکی که سیستم بانکی آن را ارائه کرده، منجر به بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور شده می باشد که همین موجبات افزایش سپرده هایی که مشتریان به بانک ها می سپارند، افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها به مشتریان و افزایش سود و یا کاهش زیان بانکی را فراهم کرده می باشد. پس بانک ها نباید به صرف بهره گیری از شیوه های جدید ارائه خدمات بانکی اکتفا کند بلکه به موازات ارائه این خدمات به عوامل دیگری زیرا اتصال به سایر بانک های کشور، برقراری ارتباط الکترونیکی با بانک های خارجی برای بهبود شبکه خدمات رسانی به مشتریان، رفع یا کاهش نقایص سیستم ها و…  اهتمام ورزد.

از آنجا که نتایج این مطالعه نشان داد؛ شیوه های جدید ارائه خدمات بانکی با در نظر داشتن شعار مشتری محوری و کوشش برای جلب رضایت آن ها، به نظر می رسد مستلزم برنامه ریزی برای بهبود آن می باشد. کوشش بانک ها برای بهره گیری از تجهیزات کارآمد، ارائه شیوه های جدید ارائه خدمات بانکی در طیف وسیع تری از بانک های سراسر کشور، بهبود زیرساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیکی و در نظر داشتن خواسته ها و ترجیحات مشتریان، می تواند در افزایش سطح عملکرد سیستم بانکی کشور مؤثر واقع گردد. با این حال لازم می باشد به این واقعیت توجه داشته باشیم که نظام بانکداری در کشور ما حتی در ارائه شیوه های جدید خدمات بانکی که از تجهیزات و فناوری های سخت افزاری پیشرفته سود می جوید با استاندارد های روز دنیا فاصله دارد. پس در ادامه راه بایستی در اندیشه خدمات برتر نظیر خدمات به هنگام بانکی[1]، رفع یا کاهش نواقص سیستم های موجود، بانکداری الکترونیکی و اینترنتی و…  باشد.

نتایج این پژوهش با یافته های مطالعه انجام شده در مالزی در مورد خدمات بانکداری الکترونیک که رضایت مشتریان و بهبود عملکرد بانک ها را فراهم کرده می باشد همگرایی دارد. از طرف دیگر، همگرایی نتایج به دست آمده با تجربه بعضی کشورهای در حال توسعه نظیر اردن که عادات سنتی و قدیمی افراد را به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه شیوه های جدید ارائه خدمات بانکداری و مانعی برای افزایش سطح کارایی می شناسد، ضرورت بازنگری در طراحی سیستم ها، انعطاف پذیری بیشتر در زمینه ی اصلاح برنامه های نرم افزاری و تبلیغ توام با اطلاع رسانی و آموزش فراگیر مشتریان موجود و بالقوه را برای بهره گیری آن ها از این خدمات و در نهایت افزایش سطح رضایت مشتریان را گوشزد می کند.

به این ترتیب نتایج حاصل از این پژوهش با استنباط مدیران بانک ها در خصوص کارآمدی سیستم های جدید در بهبود کارایی و عملکرد بانک ها در شرایط موجود همگرا می باشد. در واقع سیستم بانکی کشور با صرف هزینه های استقرار شیوه های جدید ارائه خدمات بانکی موفق به بالا بردن سطح عملکرد و کارایی سیستم های خود شده اند؛ یعنی بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور در قالب یکی از اهداف اصلی و کلان بانک ها تحقق یافته می باشد.

1.line Banking services

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری