عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 – 1390

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- روش پژوهش

دستیابی به هدف­های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد گردید مگر زمانی که با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. پژوهشگر بایستی همواره توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تأثیر روشی می باشد که برای پژوهش خود انتخاب می ‌کند (خاکی، 1387). از اصطلاح روش پژوهش[1] ، معانی خاص و متعددی در متون علمی استنباط میشود. بهترین و رساترین تعریفی که با آن چیز که مورد نظر می باشد مطابقت می ‌کند چنین می باشد: روش پژوهش مجموعه­ای از قواعد، ابزارها و راه­های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد (خاکی،1387).

روش پژوهش را با معیارهای متفاوت میتوان دسته بندی نمود. دسته­بندی اول بر اساس هدف میباشد. در دسته­بندی بر اساس هدف تحقیقات علمی به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم میشوند. تحقیقات بنیادی یا پایه­ای در جستجوی کشف حقایق، واقعیت ها و شناخت پدیده­ها و اشیا بوده که مرزهای دانش بشر را توسعه دهد (حافظ نیا، 1377). پژوهش کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست (خاکی، 1388). هدف پژوهش عملی، حل مسایل کسب و کار و مدیریت از طریق کاربرد روش علمی می باشد. این نوع پژوهش مربوط به مسایل خاص میشود و در یک محیط ویژه به اجرا در می­آید. در اغلب موارد، پژوهش به اینکه نتایج حاصله قابل تعمیم به هر محیط دیگری هستند یا نه، کاری ندارد و مشخصه آن همان نوع کنترلی می باشد که در گروه­های دیگر پژوهش نظاره میشود نیست. از نظر طبقه بندی بر حسب روش هم تحقیقات به چهار گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، زمینه­یابی و تحلیل محتوا تقسیم میشوند (خاکی، 1387).

پژوهش حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد که برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش رگرسیون، همبستگی و تجزیه آنوا نیز بهره گیری شده می باشد.

نکته­ی مهمی که بایستی به خاطر سپرد این می باشد که پژوهش همبستگی هیچگاه یک ارتباط علت و معلولی را تبیین نمی‌کند بلکه صرفاً یک ارتباط را توصیف می کند. صرف نظر از اینکه یک ارتباط علت و معلولی می باشد یا نه، وجود یک ارتباط قوی، پیش‌بینی را امکان‌پذیر می‌سازد. اندازه ارتباط بین دو متغیر معمولاً به عنوان ضریب همبستگی اظهار می گردد که عددی بین صفر و یک می باشد (خاکی، 1387).

  1. Research Method

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

نیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محوری و اطلاعات محوری می باشد. با در نظر داشتن حجم کلان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در کشور، در نظر داشتن سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی بهره وری بهره گیری از فناوری اطلاعات امری لازم و ضروری می باشد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی ارزیابی بهبود کیفیت خدمات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این ارزیابی، به مطالعه نکات قابل تامل در مورد بانکداری الکترونیک در ایران میپردازد (قدسی،1387).

هدف اصلی                     

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته هدف اصلی در این پژوهش این می باشد که به مطالعه تاثیر اجزاء و عوامل فناوری اطلاعات در زمینه بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور بپردازیم.

اهداف فرعی

1-مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم سپرده های بانکی

2-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم سپرده های بانکی

3-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم سپرده های بانکی

4-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم سپرده های بانکی

5- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر حجم تسهیلات پرداختی

6-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر حجم تسهیلات پرداختی

7-مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر حجم تسهیلات پرداختی

8-مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر حجم تسهیلات پرداختی

9- مطالعه تاثیر تعداد کارت های بانکی بر اندازه سود و زیان بانکی

10- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های فروش بر اندازه سود و زیان بانکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

11- مطالعه تاثیر تعداد پایانه های شعب بر اندازه سود و زیان بانکی

12- مطالعه تاثیر تعداد خودپردازها بر اندازه سود و زیان بانکی

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید