دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ظهور کشاورزی پایدار

برطبق نظر شفرد[1] (1998)، چهار تحول و پیشرفت نظری عمده در زمینه توسعه روستایی شکل­گرفته می باشد که عبارتند از: 1- توسعه کشاورزی پایدار 2- نهادها و موسسات پایدار محلی 3- دگرگونی بنیادی در رهیافت های مبتنی بر پروﮊه 4- دیدگاههای مربوط به جنسیت.

همان­گونه که در بالا تصریح گردید در بستر این تغییر طرح در توسعه روستایی بحث پایداری در کشاورزی حضوری جدی پیدا نمود، به­طوری­که امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار می باشد(کرمی و رضایی­مقدم، 1377). در زمینه کشاورزی علت اصلی ظهور پایداری را می­توان در تاریخ اجرای برنامه­های انقلاب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. به طوری­که در تقریبا تمام مناطقی که در آنها فن­آوری­های انقلاب سبز تولید را افزایش داده بود، اثرات زیست­محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آمد. مانند این معضلات عبارتند از: 1- آلودگی آب از طریق آفت­کش­ها، نیترات­ها، از دست رفتن خاک و تلفات ­دام، صدمه وارد کردن به حیات وحش، اختلال در زیست­بوم­ها و ایجاد معضلات بهداشتی در آب آشامیدنی 2- آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای آفت­کش­ها، نیترات­ها و آنتی بیوتیک­ها 3- خسارت به مزرعه و منابع­طبیعی از طریق آفت کش­ها، که باعث صدمه­زدن به کشاورزانی که مشغول به کاراند و عموم مردم و نیز اختلال در زیست بوم­ها و زیان رساندن به حیات وحش می­گردد 4- آلودگی جو با آمونیاک، اکسید ازت، متان و مواد حاصل از سوختن که در کاهش ازن تأثیر دارند و گرم شدن زمین 5- بهره گیری مفرط از منابع طبیعی که باعث کاهش آب زیرزمینی و زیان به گیاهان خوراکی وحشی و رستنگاه­ها و نیز موجب کاهش ظرفیت آنها در جذب مواد زاید می­گردد و همچنین باعث ماندابی شدن و افزایش شوری می­گردد  6- تمایل به استاندارد­کردن و تخصصی­کردن کشاورزی با روی آوردن به رقم­های جدید بذر که موجب ازدست رفتن رقم­ها نژادهای سنتی می­گردد (پرتی[2]، 1995).

2-Sheferd

3 -Pretty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟