دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– شیوه های مدیریت سود

به گونه کلی مدیریت سود از دو طریق انجام می گردد:

ـ دست کاری در اقلام تعهدی اختیاری

ـ دست کاری در فعالیت های واقعی.

سود حسابداری منطبق با استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری به دلیل وجود برخوردهای جایگزین برای رویدادهای حسابداری که مجاز شناخته شده اند، مورد دست کاری قرار گیرد.

به گونه اختصار، شیوه های مدیریت سود به تبیین زیر می باشد و هر یک از این شیوه ها در قالب یکی از دو شکل بالا طبقه بندی می گردد.

ـ انتخاب رویه ی حسابداری: انتخاب رویه های حسابداری بر زمان بندی شناخت درآمدها و هزینه ها در محاسبه ی سود تأثیر می گذارد. به عنوان مثال: رویه هایی که شناخت درآمدها را به جلو و تشخیص هزینه ها را به تأخیر می اندازد، سود گزارش شده را افزایش می دهد.

ـ بهره گیری از رویه ی حسابداری برآوردهای اختیاری: حتی بعد از این که مدیریت شرکت رویه های حسابداری را انتخاب نمود، هنوز این اختیار هست که چگونه اصول حسابداری به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، در مورد برآورد عمر خدمات، ارزش اسقاط، عمر دارایی های نامشهود، نرخ سوخت حساب های دریافتی و … اختیار هست.

ـ زمان بندی رویه حسابداری: مدیریت همچنین اختیار دارد که چه موقع و چگونه رویدادها را شناسایی کند. هنگامی که رویدادهای حسابداری نیازمند افشا در صورت های مالی هستند. به عنوان مثال در مورد دارایی های معیوب و خراب این اختیار هست که چه مقدار از آن را مستهلک کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ زمان بندی: زمان بندی تحصیل و خرید دارای ها می تواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت می تواند زمان و مقدار سرمایه گذاری در هزینه های پژوهش و توسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هر سه مورد به عنوان هزینه ی دوره در دوره ای که تحمل می گردد، شناسایی می شوند. مدیریت همچنین در مورد زمان بندی فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تأخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم می گیرد.

مدیریت اقلام تعهدی اختیاری از طریق تغییر قعالیت های اقتصادی اساسی یک شرکت صورت
نمی گیرد بلکه از طریق انتخاب روش های حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام می گردد. این در حالی می باشد که دست کاری فعالیت های واقعی از طریق تغییر فعالیت های اساسی یک شرکت صورت می پذیرد. چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در مورد مدیریت اقلام تعهدی اختیاری تحقیقات زیادی صورت گرفته می باشد اما در داخل کشور تحقیقات بسیار کمی در حوزه ی دست کاری فعالیت های واقعی انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟