دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA)

یکی از اصطلاحاتی که با کشاورزی پایدار مترادف در نظر گرفته­می­گردد، کشاورزی پایدار کم­نهاده  می باشد. نظام­های کشاورزی پایدار کم­نهاده در پی آن هستند که هر زمانی که امکان داشته­باشد، بهره گیری از نهاده­های خارجی تولید مانند کودها و آفت کش­ها را به حداقل برسانند (مقصودی، 1387 به نقل از لوراند، 1996).

2-4-5-3-کشاورزی آلترناتیو

سیستم کشاورزی آلترنایتو به صورت زیر تعریف می­گردد: هدف این سیستم تولید مواد غذایی با کیفیت بالا، هزینه معقول با بهره گیری حداقل از سوخت فسیلی و سایر منابع کمیاب، کاهش فرسایش و تخریب خاک، کاهش و به حداقل رساندن اثرات محیطی مورد بهره گیری قرار­می­گیرد و برای رسیدن به این اهداف به روش­های معمول طبیعی برای کنترل بیماری­ها، حشرات، آفات و بهره گیری کافی از منابع مواد غذایی گیاهی و مواد ارگانیک بهره گیری می­گردد (مقصودی، 1387 به نقل از لوراند، 1996).

2-4-5-4-کشاورزی بیودینامیک

یک سیستم کشاورزی زنده، پویا و پیچیده می­باشد که در آن، زمین یک موجود زنده در یک جهان زنده پنداشته می­گردد که با یک ماتریس روحی- فیزیکی مشخص می­گردد. به بیانی دیگر، زمین یا کشاورزی دارای دو بعد روحی و مادی می­باشد (مقصودی، 1387 به نقل از لوراند، 1996).

2-4-5-5-کشاورزی سنتی

کشاورزی سنتی اصطلاحی می باشد که حتی امروزه در مورد کشورهای در حال توسعه و برای کشاورزی در دوره­های اولیه به­کار برده­می­گردد. این نوع کشاورزی از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر از یک ناحیه تا ناحیه دیگر بعضی از اوقات از قبیله­ای به قبیله دیگر تفاوت­دارد. کشاورزی سنتی اغلب بر اساس الگوهای رایج به کشاورزی می­پردازند. این کشاورزی مبتنی بر تأمین نیازهای روزمره کشاورز می باشد و باعث کاهش انرژی و منابعی می­گردد که در غیر این­صورت می­توانست در دراز مدت قابل دسترسی باشد. در این حالت تأثیر دولت توسعه نیافته بر ثبات می­باشد و فقط نیازهای آنهایی که در قدرت هستند، تأمین می­گردد (مقصودی، 1387 به نقل از لوراند، 1996).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟