دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-    محدوده پژوهش

1-6-1- محدوده موضوعی

این پژوهش به مطالعه اندازه دانش و بینش از کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران شهرستان تالش صورت می­گیرد.

1-6-2- محدوده مکانی

با در نظر داشتن اینکه استان گیلان دارای 238 هزار هکتار اراضی برنج­کاری بوده و در 16 شهرستان استان، کشت برنج انجام می­گردد، این پژوهش کوشش دارد فقط بر روی شالی­کاران شهرستان تالش با سطح زیر کشتی در حدود15987هکتار، مطالعه نماید.

1-6-3- محدوده زمانی

با در نظر گرفتن زمان آماده سازی زمین برای کشت برنج و همچنین زمان برداشت آن در تالش، این پژوهش کوشش دارد از اسفندماه 1391 لغایت پایان مردادماه 1392 بر روی موضوع پژوهش مطالعه نماید.

محدودیت پژوهش

از مهم­ترین محدودیت­های پژوهش می­توان به پراکندگی سطوح برنج­کاری شهرستان تالش و با در نظر داشتن وسعت اراضی شالی­کاری در این شهرستان­ و نیز سطح سواد پایین شالی­کاران و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی سوالات پرسش­نامه تصریح نمود.

واژه­های کلیدی

دانش، بینش، کشاورزی­پایدار، توسعه­پایدار، اراضی شالی­کاری

  • دانش: دانش، مجموعه­ای قابل بازیابی از اطلاعات تائید شده می باشد (منهاج و همکاران، 1386).
  • بینش: بینش، یک تصویر ایده آلی از آن چیز که که می­تواند و بایستی انجام گردد می­باشد (مانینگ و همکاران،2003)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کشاورزی پایدار: کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار می باشد که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و در نظر داشتن زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده می باشد (زاهدی و نجفی، 1384).
  • توسعه پایدار: بنا به تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه­ای می باشد که ضمن برآورد کردن نیازهای نسل فعلی اشکالی در توانایی نسل­های آینده در برآوردن احتیاجات خود به­وجود نیاورد (بروندتلند، 2005)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟