دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زمینه­های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی

با در نظر داشتن مطالعه منابع مختلف و متنوع در زمینه کشاورزی پایدار، صاحب نظران عواملی را در دستیابی به کشاورزی پایدار موثر دانسته­اند.

اصول ضروری برای دستیابی به یک نظام پایدار از دیدگاه سلمانزاده (1371) موارد متعددی می باشد که می­توان در 7 اصل کلی تقسیم نمود. این اصول عبارت­اند ­از: 1)توجه سیاست­ها به کشاورزی پایدار و جامعه روستایی، 2)توجه موسسات تحقیقاتی در زمینه کشاورزی پایدار، 3) سوق دادن فرهنگ و ارزش­ها به حفاظت از منابع پایه، 4)برخورداری از نظری جامع به روستا و کشاورزی، 5)بکارگیری فن­آوری­های محافظ محیط زیست، 6)در نظر داشتن شرایط متنوع محیطی و نیازهای گوناگون جامعه برای رسیدن به کشاورزی پایدار، 7)داشتن نظام ترویجی مناسب (شرقی، 1384).

در این زمینه شاهکویی (1383) معتقد می باشد که دستیابی به کشاورزی پایدار از طریق اصلاح نظام­های بهره برداری امکان­ پذیر می باشد.

2-4-8- موانع و معضلات دستیابی به کشاورزی پایدار

موانع دستیابی به تولیدات کشاورزی از دیدگاه اسمعیان و آقا علیخانی (1381)، عدم وجود قوانین جامع و مدرن برای حفاظت از منابع، سیاست­های نادرست و عدم پشتیبانی دولت از پروژه­های کشاورزی و محیط زیست، وضعیت فرهنگی بهره­برداران، فقر و وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، اندازه مقبولیت و دسترسی به فناوری جدید و عدم آموزش اصولی و کاربردی به کشاورزان، دانش پایین کشاورزان ایرانی از محیط کشاورزی پایدار، مشکل فرسایش خاک، کمبود آب و وضعیت نامناسب اقتصادی از معضلات دستیابی به کشاورزی پایدار می­باشد.

در این راستا شاه­کویی (1383) عمده­ترین معضلات فراوری بخش کشاورزی که محدودیت­های گسترده­ای را در مسیر دستیابی به توسعه پایدار روستایی ایجاد نموده­می باشد، در کوچک بودن و پراکندگی اراضی مزروعی بهره برداران و عدم بضاعت اقتصادی آنان می­داند و به مقصود رفع این موانع، اصلاح سیاست­های کشاورزی جهت حل مشکل نظام­های بهره برداری را مفید می­داند. مانند راه­حل­های عملی وی عبارت­اند: 1)تدوین مقررات حقوقی لازم به مقصود حرکت واحدهای بهره­برداری به سوی اندازه مطلوب، 2) سرمایه گذاری دولت جهت یکپارچه کردن اراضی، 3) اعمال سیاست­های لازم در خصوص اشتغال نیروی مازاد، 4)تعاونی کردن تولید، 5)بهره­گیری از رهیافت­های اصلاحی در اجرای اصلاح نظام­های بهره برداری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟