دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از متخصصان از دید اکولوژیکی به کشاورزی پایدار می­نگرند (سنانایاک[1]، 1991).

بعد اکولوژیکی کشاورزی پایدار، ملموس­ترین و اصلی­ترین بعد آن محسوب می­گردد. این بعد مبتنی بر حفظ منابع طبیعی و تاکید کمتر بر نهاده­های خطرناک و مواد شیمیایی آلوده کننده محیط­زیست می­باشد. تغییرات اقلیمی یا آفات و بیماری­های گیاهان جدید می­توانند اثرات مشابهی داشته باشند. بهره گیری بهینه از منابع آب (کرمی و حیاتی، 1377)، حداقل خاکورزی، چند­کشتی (کوچکی و خیابانی، 1373)، مدیریت گیاهان زراعی برای حاصل­خیزی پایدار خاک تناوب زراعی، بهره گیری از بقایای گیاهی، بهره گیری از کود­های سبز و حیوانی، بهره گیری از کمپوست، بهره گیری بهینه از کودها و سموم شیمیایی، متغیرهایی هستند که در بعد اکولوژیکی مد نظر قرار می­گیرند (آرنون 1377، ناظم السادات و همکاران 1388).

کشاورزی پایدار بایستی به دو هدف اقتصادی و زیست­محیطی دست­یابد بدون اینکه جنبه اجتماعی را نادیده بگیرد (دنبیگلر,سنودی[2]، 1996). می­توان نتیجه­گرفت که پایداری کشاورزی علمی می باشد چند بعدی که ابعاد آن بایستی در تعامل با هم باشند.

کشاورزی پایدار، نظامی به­هم پیوسته از فعالیت­های تولید گیاهی و دامی می باشد که ضمن در نظر داشتن تامین نیازهای غذا و پوشاک بشر، کیفیت محیط­زیست و منابع طبیعی، ایجاد امکان بیشترین کاربرد منابع غیر قابل تجدید شونده، به­هم پیوستن مناسب چرخه­های طبیعی و کنترل آنها، پایدار کردن حیات اقتصادی مزرعه، ارتقای کیفیت زندگی کشاورزان و پرورش دهندگان و در نهایت جامعه را نیز مد نظر داشته باشد(تونسند[3]، 1998).

تعریف فائو از کشاورزی پایدار عبارت می باشد از: مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی پایه و هدایت دگرگونی ­های تکنولوژیکی و نهادی در راستایی که متضمن ارضای مستمر نیازهای انسانی نسل­های حاضر و آینده باشد. چنین توسعه­ای که زمین، آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری را حفظ می­کند از حیث محیطی نامخرب از لحاظ تکنولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی کارآمد و از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش می باشد (زاهدی مازندرانی،1377).

به نظر فائو کشاوری پایدار الگویی از توسعه می باشد که اقدامات زیر را انجام می­دهد (ابراهیمی و کلانتری، 1382):

1-تامین نیازهای اساسی و تولیدات دیگر کشاورزی مورد نیاز نسل حاضر و آتی.

2-ایجاد مشاغل همیشگی، درآمد کافی و شرایط مناسب زندگی و کار برای کسانی که در فرآیند تولیدات کشاورزی اشتغال دارند.

3-حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی به ویژه منابع تجدید شونده.

4-جلوگیری از اختلال در کارکرد چرخه­های اساسی بوم شناختی و تعادل­های طبیعی.

5-جلوگیری از تخریب جنبه­های اجتماعی – فرهنگی جوامع روستایی.

6-جلوگیری از آلودگی­های زیست محیطی.

7-کاهش آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خود اتکایی این بخش (مجنونیان و میراب زاده، 1376)

4-senanayak

1-denbigglear

2 -townsend

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید