دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) خدمات درمانی

یکی ازمهمترین تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان اصلی وتبعی، طرفداری در برابر حوادث و بیماریها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مورد نیاز در 2 بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم می باشد. شیوه های ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان ارائه خدمات درمانی مانند حمایتهایی می باشد که به لحاظ ارتباط با سلامت بیمه شدگان و خانواده آنان و استمرار آن در طول مدت بیمه بودن هر فرد، از اهمیت بسیاری هم برای بیمه شدگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می باشد. تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان، شامل موارد زیر می باشد: ارائه تمامی خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بیمارستانی ارائه خدمات توانبخشی برای بیمه شدگان آسیب دیده تحویل وسایل کمک پزشکی برای اعاده سلامت، جبران نقص جسمانی و یا تقویت حواس بیمه شده خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی از طریق دفترچه های خدمات درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان و افراد تحت تکفل آنان ارائه می گردد. بیمه شده و افراد خانواده وی، با این دفترچه ها می توانند به مراکز درمانی و بیمارستانی اختصاصی سازمان تامین اجتماعی و به گونه رایگان از خدمات درمانی بهره گیری کنند. مرکز درمانی و بیمارستانی دولتی و یا به مراکز درمانی و بیمارستانی خصوصی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد این سازمان مراجعه کنند.

 

 • درمان مستقیم – درمان غیرمستقیم

درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم دو شیوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی می باشد. الف- بخش درمان مستقیم در بخش درمان مستقیم بیمه شده تامین اجتماعی با بهره گیری از دفترچه خدمات درمانی تامین اجتماعی بدون پرداخت وجه از تمامی خدمات مورد نیاز خود با مراجعه به مراکز درمانی متعلق به سازمان بهره مند می گردد و خدمات درمانی و پزشکی مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می کند ( بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری، مبلغی را بعنوان فرانشیز می پردازند) هم اکنون این خدمات از طریق بیمارستان اختصاصی، و پلی کلینیک و ودرمانگاه عمومی و تخصصی در گستره کشور به بیمه شدگان ارائه می گردد . از فعالیت های شاخص بخش درمان مستقیم سازمان ، خدماتی می باشد که از   طریق بیمارستانهای سازمان در اختیار بیمه شدگان سازمان قرار می گیرد . ب- بخش درمان غیرمستقیم بخش دیگری از خدمات درمانی سازمان به صورت خرید خدمت و از طریق عقد قرارداد با پزشکان و مراکز در مانی ، دارویی و تشخیصی متعلق به بخش خصوصی و دولتی با هدف تامین نیازهای بیمه شدگان و خانواده های آنان و بمنظور جبران کمبود مراکز درمانی تابعه با پرداخت بخشی از هزینه ها تحت عنوان فرانشیز با سهم بیمه شده که بر اساس مصوبات شورایعالی بیمه خدمات درمانی تعیین می گردد ارایه می گردد. بخش درمان غیر مستقیم از طریق 489 پزشک و موسسه تشخیصی – درمانی طرف قرارداد و با نظارت دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اولین خریدار خدمات درمانی بوده می باشد . د

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 6. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟