دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعات

گردآوری داده‌های موردنیاز  پژوهش یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روش‌های گردآوری داده‌ها را روش ‌پژوهش می‌نامند. مرحله گردآوری داده‌ها آغاز فرآیندی می باشد که طی آن محقق ‌یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و به روش استقرائی به فشرده‌سازی آن‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد.پس اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مساله و مجهول مورد نظر به درستی معلوم نمی‌گردد یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه می گردد(حافظ نیا،1384، 113). اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری نمود. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن نوع، هدف و موضوع مورد مطالعه و خصوصیات جامعه آماری برای گردآوری اطلاعات از پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان بهره گیری شده می باشد.

 

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش برای سنجیدن کارایی شعب، از مدل ورودی محور CCR بهره گیری شده که تبیین بیشتر آن در ادامه ارائه گردیده می باشد. همچنین برای محاسبه کارایی مقیاس که از تقسیم کارایی مدل CCR به BCC بدست می آید مدل BCC نیز محاسبه گردید. اما مدل اصلی پژوهش همان مدل CCR ورودی محور بوده می باشد. نرم افزار مورد بهره گیری نیز نرم افزار DEA Master بوده که به مقصود محاسبه کارایی، تاثیر و بهره وری در عملکرد سازمانها بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها طراحی و پیاده سازی شده می باشد. با بهره گیری از این سیستم امتیاز کارایی نسبی واحدها محاسبه شده و واحدهای کارا و ناکارا تعیین می گردد. همچنین واحدهای الگو برای هر واحد ناکارا معرفی شده و اهداف مطلوب در هر شاخص برای هر واحد ناکارا بدست می آید


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید