دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل پوششی داده ها DEA

اندازه­گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققان بوده می باشد. در سال 1957 فارل با بهره گیری از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی توجه کرد شامل یک ورودی و یک خروجی بود. فارل از مدل خود برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها بهره گیری نمود. با وجود این، او در ارائه روشی که در برگیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد موفق نبود.چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحلیل پوششی داده ها نامیده گردید و اولین بار در سال 1976 در رساله دکتری رودز و به راهنمایی کوپر با عنوان «ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا» در دانشگاه کارنکی مورد بهره گیری قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای با عنوان «اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده» ارائه گردید (مهرگان، 1391: 57).

تحلیل پوششی داده‌ها[1]، روشی مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی می باشد که بر اساس آن می‌توان به اندازه‌گیری کارایی[2] واحدهای همگن، بدون نیاز به مشخص کردن تابع تولید نمود. به بیانی دیگر در این روش، منحنی مرزی کارا، از یک سری نقاط که به وسیله برنامه‌ریزی خطی تعیین می‌گردند، برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری[3] که وظایف یکسانی را انجام می‌دهند (مانند ادارات دولتی یک وزارتخانه، مدارس، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شعب بانک‌ها و کلیه مواردی که در آن‌ها واحدهای تصمیم‌گیری همگنی وجود دارند)، به کار می‌رود (مومنی، 1389). برنامه‌ریزی خطی مورد بهره گیری در این روش، بعد از یک سری بهینه‌سازی، مشخص می کند که آیا واحد تصمیم‌گیرنده مورد نظر، روی خط کارایی قرار گرفته می باشد و یا خارج از آن قرار دارد. بدین وسیله واحدهای کارآ و ناکارآ از یکدیگر تفکیک می شوند؛ اما درنظر داشته باشید که کارایی به دست آمده نسبی بوده و مطلق نمی‌باشد. برای مثال، چنانچه کارایی واحدی به اندازه 100% محاسبه گردد، تنها به این معناست که این واحد در مقایسه با سایر واحدها، از کارایی نسبی برخوردار بوده و به هیچ وجه بیانگر کارایی مطلق آن در بهره گیری از داده‌های خود برای تولید ستاده، نمی‌باشد (Forster, 2005).

این تکنیک از سال 1978 با پایان نامه دکترای «ادوارد رودز» باعنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد بهره گیری قرار گرفت.

این روش برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری که وظایف یکسانی انجام می دهند، به کار می رود. زمانی که به علت فعالیتها عوامل محیطی متفاوت، داده و ستاده­های متعددی وجود داشته باشد، دیگر مقیاس معمول کارایی یعنی ستاده تقسیم بر داده مناسب نیست. این تکنیک یک روش مبتنی بر تجربه می باشد که نیازی به مفروضات و محدودیتهای سنتی سنجش کارایی ندارد. از زمان معرفی، این روش به گونه گسترده در تمام سازمانها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و…  بهره گیری شده می باشد. اگر یک واحد تصمیم گیری تنها دارای یک نهاده و یک ستاده باشد، کارایی این واحدها از طریق تقسیم ستاده به نهاده به دست می آید. در حالتی هم که نهاده و ستاده های چندگانه وجود داشته باشد، در صورت وجود قیمت (ارزش) هر یک از نهادها و ستاده­ها می­توان از طریق تقسیم مجموع وزنی ستاده­ها به مجموع وزنی نهاده­ها، کارایی را مشخص نمود. چارنز و کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده­ها به یک ارتباط تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودی­ها و خروجی­ها به صورت زیر رسیده اند:

[1] Data Envelopment Analysis (DEA)

[2] Efficiency

[3] Decision Making Units


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟