دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای طبیعی

3-1-1- جایگاه جغرافیایی

شهرستان رشت ، در مرکز جلگه گیلان ، بین 37 درجه و 30 ثانیه تا 37 درجه و 27 دقیقه و 20 ثانیه عرض شمالی ، 49 درجه و 27 دقیقه و 42 ثانیه تا 49 درجه و 55 دقیقه و 18 ثانیه طول شرقی قرار گرفته می باشد . این شهرستان با مساحت 1256 کیلومتر مربع از شمال به دریای خزر ، از شرق به آستانه اشرفیه ، لاهیجان و سیاهکل ، از جنوب به رودبار و از غرب به انزلی ، صومعه سرا و شفت محدود می باشد . این شهرستان از 6 شهر ، 6 بخش ، 18 دهستان و 294 روستا تشکیل شده می باشد . شهرهای آن عبارتند از رشت ، سنگر ، کوچصفهان ، لشت نشاء ، خشکبیجار و خمام ، بخشها و دهستانهای آن به ترتیب عبارتند از بخش خشکبیجار (دهستان حاجی بکنده و نوشر خشکبیجار) ، بخش خمام (دهستانهای چوکام ، چاپارخانه و کته سر خمام) ، بخش سنگر (دهستانهای اسلام آباد ، سراوان و سنگر )، بخش کوچصفهان (دهستانهای بلسبنه ، کنارسر و لولمان) ، بخش  لشت نشاء (دهستانهای جیرهنده ، لشت نشاء ، علی آباد ، زیباکنار و گفشه لشت نشاء ) و بخش مرکزی (دهستانهای پسیخان ، پیربازار ، حومه و لاکان) (اصلاح عربانی ، 1387 ، ص 479) .

بخش مرکزی شهرستان رشت در جنوب شهرستان واقع شده می باشد . از نظر جایگاه ریاضی در 37 درجه و 2 دقیقه تا 37 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 29 دقیقه تا 49 درجه و 41 طول شرقی واقع شده می باشد . از نظر جایگاه نسبی بخش مرکزی شهرستان رشت از شمال به بخش مرکزی بندر انزلی ، از شمال و شمال شرق به بخش خمام ، از شرق به بخش کوچصفهان و سنگر ، از شمال و شمال غرب به بخش تولم صومعه سرا ، از غرب به بخش مرکزی شهرستان شفت ، از جنوب به بخش مرکزی رودبار ، از جنوب شرقی به بخش سنگر محدود می گردد . این بخش دارای 4 دهستان با نامهای پسیخان ، پیربازار ، حومه و لاکان می باشد که با مساحت 53/447 کیلومتر مربع در سال 1390 دارای 56284 نفر جمعیت و 16904 خانوار بوده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

  • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

  • ارزیابی تاثیر آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
  • ارزیابی تاثیر طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های پژوهش

سئوال های این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن عبارتند از :

  1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده می باشد ؟
  3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت می باشد ؟