دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– سنجش توجه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای سنجش توجه می­توان از روش­های مختلفی مانند پرسش­نامه­ای مبتنی بر گزارش شخصی، آزمون­های فرافکن، مقیاس­های سنجش توجه، روش­های مصاحبه­ای و روش نظاره­ای بهره گیری نمود (صفری و منتصر، 1380).

2-4- کشاورزی پایدار

در سال­های گذشته، افزایش نگرانی­های جهانی درمورد­ی عواقب و اثرات جانبی فعالیت­های سیستم کشاورزی متداول بر محیط زیست و جامعه، منجر به پیشنهاد نظام کشاورزی خاصی تحت عنوان”کشاورزی پایدار” شده می باشد. کشاورزی پایدار، نوعی نظام کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی و با در نظر داشتن منافع اقشار مختلف جامعه می باشد که هدف آن بهبود کارایی اقتصادی، کیفیت محیطی و مسولیت پذیری اجتماعی می­باشد (سلمان­زاده، 1370 ، کمپبل و فایرودر[1]، 2003).

فرانسیس[2] (1990) در زمینه کشاورزی پایدار اظهار داشت که فلسفه کشاورزی پایدار مبتنی بر اهداف انسانی و درک تاثیر طولانی مدت فعالیت­های ما بر محیط می باشد. بر اساس این فلسفه نظام­های کشاورزی عدالت خواه و حافظ منابع طبیعی ایجاد گردید. چنین نظام­هایی آلودگی محیط زیست را کاهش می­دهد، بهره­وری کشاورزی را حفظ می­کند، توانایی اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت بهبود می­بخشد و پایداری جوامع روستایی و کیفیت زندگی را حفظ می­کند (کرمی و خلقانی، 1377).

تعریف گیپس[3] (1984): کشاورزی پایدار نظامی می باشد که از نظر اکولوژیکی پایدار، از نظر اقتصادی پویا، و از نظر اجتماعی پذیرفتنی باشد.

تعریف فرانسیس و هیلد­براند[4] (1988): کشاورزی پایدار، حاصل یک نوع راهبرد مدیریتی می باشد که کشاورز را در انتخاب صحیح ارقام، اجرای شخم، حاصلخیزی خاک، در توالی قراردادن گیاهان برای کاهش هزینه­های نهاده­ها، به حداقل رساندن اثرات سوء بر محیط­زیست، تامین پایداری در تولید و ایجاد سود­آوری کمک کند. از نقایص این تعریف این­می باشد که نگرانی­های موجود در مورد بهره گیری بیش از حد از منابع­طبیعی را در نظر نگرفته می باشد.

تعریف ادواردز[5] (1988): کشاورزی پایدار یک نوع نظام تلفیقی می باشد که در آن ضمن وابستگی کمتر به نهاده­های شیمیایی و انرژی مدیریت قوی­تری هم نیاز می باشد. درست می باشد که در آغاز ممکن می باشد عملکرد کاهش پیدا کند اما ضمن حفاظت از محیط زیست و تطابق اکولوژیکی بهتر، درآمد خالص بیشتری را برای کشاورزان به­همراه خواهد داشت.

تعریف انجمن علوم زراعی آمریکا (1989): کشاورزی پایدار نظامی می باشد که ضمن پویایی اقتصادی موجب بهبود وضعیت محیط­زیست و بهره گیری بهینه از منابع می­گردد و همچنین در تامین نیاز­های غذایی بشر و ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری تأثیر به­سزایی داشته باشد.

1-Campbell & fairweather

2- Fransis

3-Gyps

4 -Francis Hyldbrand

5 -Edwards

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟