دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مورد دوم:

اما در مورد دوم در بسیاری از موارد به علت نبود شواهد عینی مبنی بر قصد و نیت مدیریت، فرق قائل شدن میان مدیریت سود قانونی و تقلب مالی کمی دشوار می باشد. در این پژوهش مدیریت سود به عنوان نوع مثبت از مدیریت سود به کار برده شده می باشد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر از کمیسیون بورس اوراق بهادار را در نشریات و منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در حالی که بیشتر این منابع به واژه « مدیریت سود » تصریح داشته اند. اما هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هر چند که لویت (1998) خاطر نشان می سازد که:

انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فراوری هایی داشته باشد.انحرافاتی زیرا مدیریت سود،هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری  سوء بهره گیری می نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان های مالی واقعی بهره گیری می گردد.این مهم،باعث می گردد نتایج واقعی عملکرد مدیریت عیان نشود.

این عبارت،بر این دلالت دارد که در چهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اگر تصمیمات حسابداری در جهت دگرگون سازی یا پنهان کردن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد بهره گیری قرار گیرد،می تواند مدیریت سود تلقی گردد.

همانگونه که محققان حسابداری دریافته اند،بهره گیری از این گونه تعریف ها نیاز به مقیاس های قابل اتکاءدارد.با ارائه ی مثالی درمورد ی مدیریت سود، موضوع روشن تر خواهد گردید.

شرکتی را در نظر بگیرید که در امر تولید نرم افزار اشتغال دارد و نرم افزارهایش بایستی همواره ارتقاء داده گردد، تا بتواند سهم بازار فروش خود را حفظ کند.مشتریان در ازای خرید کالا وجه نقد پرداخت می کنند و شرکت بخشی از درآمد را با تاخیر شناسایی می کند، زیرا مدیریت آن بر این باور می باشد که درآمد تا زمانی که مشتری رضایت خود را از کالا اعلام نکرده می باشد، نباید شناسایی گردد. درآمد معوق پس از اطمینان از رضایت مشتری شناسایی  می گردد.از این رو،مدیریت، زمانی که فروش به اندازه غیر عادی بالا می رود،درآمد معوق بیشتری شناسایی می ‌کند و به گونه ای معکوس در زمان فروش های بسیار پایین،درآمدها و سودهای گزارش شده در این شرکت، بسیار هموارتر از شرکتی خواهد بود که ،تمامی درآمد فروشش را در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟