دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

بی­خاکورزی

نوعی سیستم کشت می باشد که در آن توصیه می­گردد که بهره گیری از شخم به صفرمی­رسد. جهت مبارزه با آفات نیز توصیه­می­گردد به جای شخم زدن از سموم شیمیایی بهره گیری گردد. هر چند که این روش به علت کاهش شدید عملکرد چندان مورد استقبال قرار ­نگرفته می باشد (کوچکی و علیزاده، 1386).

2-4-4-8- تناوب

اصول سنتی که تناوب بر آن حاکم می باشد.

الف- کاشت متناوب گیاهانی که دارای توانایی­های متفاوت از نظر جذب عناصر غذایی از خاک بوده و یا دارای سیستم ریشه­دهی مختلف می­باشد.

ب- کاشت متناوب گیاهان حساس به بعضی از بیماری­ها با آن­هایی که مقاوم نسبت به این بیماری­ها هستند

ج- توالی برنامه ریزی شده­ای از کاشت گیاهان که هر گونه اثرات مثبت و منفی یک گیاه بر گیاهی که بعد از آن کشت می­گردد به حساب آورده شده باشد.

د-کاشت متوالی گیاهانی که از نظر کارگر و آب و غیره دارای نیازهای متفاوتی باشند.

ه-کاشت متوالی گیاهانی که ذخیره مواد غذایی خاک را تخلیه می­کنند با آن­هایی که در تامین مواد غذایی خاک سهیم­اند (کوچکی و علیزاده، 1386).

2-4-5- انواع نظام­های کشاورزی پایدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عبارت­اند از: کشاورزی ارگانیک، کشاورزی پایدار کم­نهاده، کشاورزی آلترناتیو، کشاورزی بیودینامیک، کشاورزی سنتی، کشاورزی تجاری (صنعتی).

2-4-5-1-کشاورزی ارگانیک

بعضی عقیده دارند که اصطلاح ارگانیک و پایدار یکی هستند. کشاورزی ارگانیک را می­توان به عنوان نوعی کشاورزی تعریف نمود که هدف آن ایجاد سیستم­های تولیدی کشاورزی یکپارچه نظام­یافته و انسانی می باشد که تضادی با منافع اکولوژیکی و اقتصادی ندارد. پس، هدف پایداری در بطن مفهوم کشاورزی ارگانیک نهفته می باشد و یکی از عوامل اصلی تعیین­کننده در پذیرش یا اعمال روش­های تولیدی ویژه می باشد. عامل اصلی که موجب فرق کشاورزی ارگانیک از سایر روش­های کشاورزی پایدار می­گردد وجود استانداردهای مدونی می باشد که برای تعیین ضابطه دقیق تفاوت بین سیستم کشاورزی ارگانیک و سایر سیستم­های زراعی به­ویژه در ارتباط با اهداف بازاریابی به­کار می­رود. کشاورزی ارگانیک بخشی از کشاورزی پایدار می­باشد که بیشتر به ابعاد اکولوژیکی آن تأکید می­کند. ویژگی­های عمده کشاورزی ارگانیک عبارتند از:

–  حفظ حاصلخیزی خاک در دراز مدت از طریق نگهداری مقدار مواد آلی آن در حد مطلوب و بهبود فعالیت بیولوژیک خاک و بهره گیری از روش­های مکانیکی.

–  اعمال روش­های جامع مدیریت دام با توجه کامل به سازگاری­های تکاملی آنها و نیازهای رفتاری و تأمین نیازهای دام از لحاظ نوع تغذیه، محل اسکان، وضعیت بهداشتی، زاد و ولد و پرورش نوزادان.

– تهیه موادغذایی مورد نیاز زراعی­ از طریق بهره گیری از منابع غذایی غیر­محلول که توسط فعالیت میکروارگانیسمی خاک در دسترس گیاه قرار­می­گیرد.

–  خود کفا بودن خاک از نظر ازت از طریق بهره گیری از بقولات و تثبیت بیولوژیکی ازت و بازیافت مؤثر مواد آلی مانند بقایای گیاهان زراعی و ضایعات دامی.

– کنترل علف­های هرز، بیماری­ها و آفات با تأکید بر بهره گیری از روش­هایی زیرا تناوب زراعی، بکارگیری دشمنان طبیعی، تنوع کودهای آلی، واریته های مقاوم و زودرس، مداخله بیولوژیکی و شیمیایی (عمانی، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟