دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) خدمات و طرفداری های سازمان تامین اجتماعی

خدمات و طرفداری های سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلی بیمه ای و درمانی و با پشتیبانی فعالیت های اقتصادی استوار می باشد. شبکه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیش از 18 مورد خدمات و طرفداری های کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته را از طریق 453 شعبه بیمه ای در سراسر کشور ارائه می نماید. در عرصه درمان، سازمان تامین اجتماعی با 44000 پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد ، اولین و بزرگترین خریدار درمان و با بهره گیری از 345 واحد درمانی اختصاصی اعم از بیمارستان و درمانگاه ملکی و فراهم کردن زمینه اشتغال بیش از 30000 نیروی انسانی دومین تولید کننده درمان در کشور می باشد . در راستای حفظ و ارتقای سلامتی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش در سال گذشته با صرف حدود ‪۱۸هزار میلیارد ریال پاسخگوی ‪۲۴۶میلیون بار مراجعه سرپایی و دو میلیون و ‪۶۲۵هزار بار مراجعه بستری برای جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش خود بوده و خدمات مورد نیاز آنان را از طریق ‪۳۳۸مرکز درمانی مستقیم و ‪۴۷هزار مرکز درمانی طرف قرارداد تامین کرده می باشد. نامناسب بودن نحوه تجویز دارو و خدمات پاراکلینیکی به عنوان یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز سازمان‌می باشد . ‪۳۰درصد از منایع سازمان تامین اجتماعی در بخش دارویی آن صرف می گردد که این آمارها دو برابر استانداردهای جهانی می باشد. فعالیت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در جهت صیانت و ارتقای ارزش ذخایر صندوق بیمه ای به عنوان ضامن پایداری و توانمندی سازمان در اجرای تعهدات، از طریق 127 شرکت تحت پوشش فعال در قالب های تولیدی و خدماتی عملی می گردد . تامین اجتماعی شامل موسساتی برای اندوختن ثروت نیست. بلکه یک سری مکانیزمهایی برای توزیع مجدد درآمد از بشر سالم به بیمار، از افراد شاغل به بازنشسته و غیره می باشد.

2-12-1) تعهدات و خدمات حمایتی

اهم تعهدات و طرفداری های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر می باشد :

 • حوادث و بیماریها
 • غرامت دستمزد (شامل: غرامت دستمزد ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری) از کارافتادگی (شامل: از کارافتادگی جزیی ناشی ازکار، ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، غرامت نقص عضو مقطوع)
 • بازنشستگی (مستمری بازنشستگی)
 • فوت (شامل مستمری بازماندگان و کمک هزینه کفن و دفن)
 • مقرری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی خدمات ذیل را نیز فراتر از تعهدات قانونی خود به مقصود تامین بیشتر بیمه شدگان و خانواده های آنها ارایه می کند :
 • کمک هزینه ازدواج

– کمک هزینه زنان سرپرست خانوار متکفل فرزند

– حق عائله مندی، حق اولاد، حق مسکن و بن مستمری بگیران

– ارایه تسهیلات مالی به بیمه شدگان شامل وام ضروری، وام احداث مسکن، وام خرید مسکن .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟