دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– چندکشتی[1]

چند­کشتی به معنی بهره گیری از یک مزرعه برای تولید هم­زمان دو یا چند محصول در یک سال زراعی­می باشد. اعتقاد بر این می باشد که روش چندکشتی از قدیمی­ترین روش­های کشت و کار رایج در مناطق حاره بوده­می باشد. بهره گیری از بقولات جنبه مهمی در بسیاری از سیستم­های کشاورزی کشت مخلوط و خصوصاً جهت توسعه سیستم­های کشاورزی پایدار می­باشد. ازت تثبیت شده به­وسیله بقولات می­تواند به وسیله دیگر گیاهان زراعی در سیستم های کشت مخلوط بهره گیری گردد (کوچکی و همکاران، 1386).

 

2-4-4-7- شخم

قدیمی­ترین عملیات شخم احتمالاً در دوره نئولیتیک صورت گرفته می باشد. در این هنگام کرت­های کوچکی تهیه می­گردید و پس از پاکسازی آن به وسیله آتش با وسایل ابتدایی که احتمالاً گاوآهن فعلی از آن تکامل یافته می باشد شخم زده می­گردید. در اوایل قرن بیستم به تأثیر حقیقی شخم که تهویه خاک، بهبود قابلیت دسترسی عناصر غذایی، نفوذ بیشتر ریشه ها، کنترل علف­های هرز شکستن لایه­های فشرده خاک و غیره می­باشد پی برده گردید. هنگام شخم بخش زیادی از رطوبت از بین می­رود و لذا به تدریج توصیه به عدم کاربرد شخم تا حد ممکن می­گردد (کوچکی و همکاران، 1386).

2-4-4-7-1- کم­خاکورزی[2]

نوعی سیستم کاشت می باشد که درآن حداقل %30 از بقایای گیاهی سال قبل در سطح خاک رها­می­گردد سیستم­های شخم حفاظتی[3]، هزینه مزرعه را کاهش داده، رواناب و فرسایش را به حداقل می­رساند و باعث حفظ رطوبت خاک می­گردد. عملیات کم­خاک­ورزی، اثرات اکولوژیکی، زراعی و اقتصادی مهمی در سیستم­های کشاورزی پایدار دارد. در اکوسیستم­های زراعی کم­خاک­ورزی، باعث افزایش ثبات سیستم خاک و کارایی چرخه عناصر غذایی می­گردد. در این روش پوسیدگی مواد عالی از سطح به عمق خاک، متغیر می باشد، بدین­­ترتیب که پس از شخم در سطح خاک، بقایای تازه و به تدریج که به عمق می رویم مواد کاملاً پوسیده نظاره می­گردد. در اکوسیستم­های زراعی بدون شخم ، مواد آلی و عناصر غذایی بیش از سیستم­های همراه با شخم حفظ می­گردد. شواهد حاکی از آن می باشد که در سیستم­های بدون شخم بیشتر قارچ­ها اقدام تجزیه را انجام می­دهند، در حالی­که در شخم معمولی، این اقدام بیشتر توسط باکتری­ها صورت می­گیرد (کوچکی و همکاران، 1386).

2-4-4-7-2- بی­خاکورزی

نوعی سیستم کشت می باشد که در آن توصیه می­گردد که بهره گیری از شخم به صفرمی­رسد. جهت مبارزه با آفات نیز توصیه­می­گردد به جای شخم زدن از سموم شیمیایی بهره گیری گردد. هر چند که این روش به علت کاهش شدید عملکرد چندان مورد استقبال قرار ­نگرفته می باشد (کوچکی و علیزاده، 1386).

2- Intercropping

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Minimum tillage

2 – Conservation tillage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟