دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

: سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

2-11) معرفی سازمان تامین اجتماعی

تاریخ فعالیت بیمه های اجتماعی در ایران با تشکیل صندوق احتیاط کارگران شبکه راه آهن کشور در سال 1310 پایه ریزی گردید .گسترش شمول طرفداری های بیمه ای منجر به تصویب لایحه صندوق بیمه شدگان در29 آبان 1322 و سپس تصویب لایحه بیمه های اجتماعی کارگران درسال 1322 و آغاز به کار سازمان بیمه های اجتماعی کارگران گردید . سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در سال 1342 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید هیات وزیران وقت به سازمان بیمه های اجتماعی تغییر نام پیدا نمود و نهایتا در تیرماه 1354 با گسترش یافتن دامنه پوشش و شمول تعهدات آن و ادغام بعضی سازمان های بیمه اجتماعی دیگر سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردید . در آذر ماه 1358، ضمن واگذاری اداره امور بیمارستان ها و درمانگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی (با حفظ مالکیت سازمان ) مقرر گردید تا 9% از حق بیمه های وصولی سازمان بابت درمان نیز در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد ،‌این وضعیت تا سال 1369 ادامه پیدا نمود تا آن که در این سال با تصویب ماده واحده ای ، اداره واحدهای درمانی و تامین خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان مجددا به عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت . در اوایل سال 1383 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تامین اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه ای کشور مرتبط به این وزارتخانه و همسو با سیاست های کلان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به ادامه فعالیت پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تعمیم و گسترش تامین اجتماعی با الهام از اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر برخورداری آحاد مردم از مزایای تامین اجتماعی به عنوان «حقی همگانی» سر لوحه کار قرار گرفت. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری ، از کار افتادگی،‌ بی سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتنی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی می باشد همگانی. تبیین وظایف اداره (به اختصار): اجرا،تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی واستقرار نظام متناسب ومتناسب با برنامه های تامین اجتماعی درراستای اصل 29 قانون اساسی وتحقق قسط وعدالت اجتماعی درجامعه به مقصود صیانت ازحقوق اجتماعی افراد وخانواده های وتکریم آحاد جامعه. دولت مکلف می باشد طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و طرفداری های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند . نگاهی اجمالی بر سیمای کلی سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات و خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور ، بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی به شمار می رود . جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماع بالغ بر 7 میلیون نفر بیمه شده اصلی و 1 میلیون و سیصد هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر می باشد که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان ، این سازمان با حدود 28 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی یکی از پر حجم ترین گردش های مالی را دارا می باشد . به ازای هر پنج بیمه‌پرداز، به یک نفر مستمری پرداخت می گردد سازمان تامین اجتماعی با اتکا بر ساختاری عمومی و غیر دولتی ، هویتی اجتماعی و اقتصادی دارد و آرمان آن دستیابی به سازمانی می باشد دانش مدار ، کارآمد ، پایدار ، امانتدار و پاسخگو، که از طریق ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سطح معیشت و سلامت بیمه شدگان و خانواده آنان در جهت اعتلای کرامت انسانی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی گام بر می دارد. رویکرد سازمان در نیل به اهداف خود، بر پایه بهبود تعاملات با شرکای اجتماعی و مشارکت سه جانبه بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت استوار می باشد. منابع مالی این سازمان اکثرا از محل حق بیمه های دریافتی و بدون اتکا به منابع دولتی تامین می گردد.از همین رو، دارائی ها وسرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی بوده و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی یا غیر دولتی نمی باشد .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟