دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-    مقدمه

پیشرفت‏‌های کشاورزی در قرن بیستم، نمایانگر کوشش چندین نسل از کشاورزان، پژوهشگران و سیاست‏‌گذاران برای دستیابی به امنیت غذایی بوده می باشد. نتیجه‏‌ی این کوشش‏ها موجب افزایش قابل‏توجه عملکرد جهانی گیاهان زراعی و باغی گردید. اما از سوی دیگر، همین پیشرفت پیامدهای نامطلوبی را از نظر بوم‏‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشت که از آن جمله می‏توان به فرسایش، شورشدن، اسیدی شدن و زوال کمّی و کیفی خاک، آلودگی منابع آبی به مواد شیمیایی کشاورزی، جنگل‏‌زدایی، زوال ساختارهای اجتماعی و تضعیف قدرت اقتصادی جوامع سنتی تصریح نمود. اکنون باب جدیدی از نگرانی‏ها و چالش‏‌ها در مورد امنیت غذایی جهان شکل گرفته­می باشد که غلبه بر آنها راهکارهایی موثرتر را می‏طلبد. مشکلی که امروزه نمود یافته، نتیجه‏‏ی توجه‌‏های کوتاه مدت و خوش‏بینانه‏‌ی بشر در دهه­‏‌های گذشته می باشد (کامکار، 1387).

پایداری واحدهای بهره­برداری کشاورزی مانند موضوعات جدی می باشد که در سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده می باشد. مطالعه اندازه دانش کشاورزان در مورد کشاورزی پایدار[1] یک عامل تعیین­کننده در پایداری واحد­های تولید کشاورزی می­باشد. صاحب­نظران بر این اعتقادند که بهره­گیری از روش­های مطرح شده در کشاورزی پایدار در گرو دانش[2]، شناخت و آگاهی کشاورز از این روش­­ها و اثرات آن بر واحد بهره­برداری خود می باشد. کشاورزی پایدار با منابع انسانی دانا به اصول و عملیات پایداری و توانا در کاربست آن نیاز­مند می باشد (داودی و مقصودی، 1389).

در ایران نیز چند سالی می باشد که موضوع کشاورزی پایدار و توسعه آن مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته می باشد. با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار[3]، توجه­های مثبت نسبت به این مقوله وسعت بیشتری یافته و در برنامه­های توسعه مورد توجه قرار گرفته می باشد (علیپور و همکاران، 1387). تصمیم کشاورزان به پذیرش عملیات کشاورزی پایدار متاثر از عوامل مختلفی می باشد که یکی از این عوامل توجه آنان می­باشد. لذا، در طراحی برنامه­های جدید کشاورزی – زیست محیطی، متخصصان بایستی در کنار سایر عوامل تاثیر­گذار، به پیچیدگی توجه کشاورزان توجه نمایند (انستروم و همکاران[4]، 2009). هدف از انجام این پژوهش مطالعه دانش و بینش شالی­کاران پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد.

1- Sustainable Agriculture

2 – Knowledge

3- Sustainable Development

4 – Ahnstrom et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟