دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– توجه[1]

2-3-1- تعریف توجه

از آنجا که توجه مفهومی انتزاعی(هر تصویری که در ذهن به نظر می­رسد اما به مرحله اجرا نرسد) می باشد نمی­توان انتظار داشت که صاحب­نظران در مورد ماهیت آن اتفاق نظر داشته باشند. از همین رو تعاریف متعدد و متنوعی برای توجه اظهار شده می باشد که از مقایسه این تعاریف می­توان چنین استنباط نمود که توجه حالت درونی و نوعی آمادگی می باشد، به­جای این که علنی و عملی باشد. یعنی توجه، رفتار نیست بلکه پیش­رفتار می باشد. توجه ممکن می باشد به­صورت تمام درجات آمادگی، از پنهان­ترین و مسکوت­ترین عادات فراموش شده گرفته تا تنش و یا جنبشی که فعالانه تعیین کننده یک رشته رفتارهای در حال به ظهور رسیدن ما باشد. در مجموع می­توان گفت توجه سازمان بادوامی از باورهاست حول یک شیء یا جایگاه که فرد را آماده می­کند تا به­صورتی ترجیحی نسبت به آن واکنش نشان دهد. اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای توجه با هم همبستگی دارند، بدین معنی که شناخت های فرد درمورد چیزی از احساسات و شعور او درمورد آن چیز و از تمایلات او برای اقدام نسبت به آن چیز تاثیر می­پذیرند. از سوی دیگر تغییری که در شناخت شخص درمورد چیزی انجام گردد در احساسات او نسبت به آن و در آمادگی او برای اقدام و رفتار نسبت به آن تاثیر می­گذارد. (کریمی 1379؛ کروسنیک و فابینار[2]، 1996).

توجه عبارت می باشد از یک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه­ها و موضوع­های اجتماعی یا قدری وسیع­تر، هر گونه حادثه­ای در محیط فرد (تعریف کمبرت و همکاران،۱۹۶۴ به نقل از آذربایجانی و همکاران، 1385).

مکسول (2003) معتقد می باشد در شکل­گیری توجه عوامل زیادی دخیل هستند اما پیامدهای در نظر داشتن مراتب بیش از آنهاست. توجه بشر­ها در خلاء شکل نمی­گیرد. بشر با ویژگی­های خاص زاده می­گردد و آن ویژگی­ها در شکل­گیری توجه او دخیل هستند. هر انسانی در دوره­های مختلف عمر خود، از پیش از تولد تا سنین پیری تحت تأثیر عوامل مختلف، از شخصیت ذاتی و سرشت گرفته تا محیط و زبان بازکردن و جایگاه­های اجتماعی قرار دارد که همگی در شکل­گیری توجه وی سهیمند. شخصیت، محیط، تأثیر کلام (آن چیز که می­شنوم)، پذیرش و تأیید بزرگسالان (آن چیز که حس می­کنم)، خودانگاری (خود را چگونه می­بینم)، در معرض تجربه­های جدید (فرصت­های بالندگی)، همکاری با همتایان (کسانی که بر من نفوذ دارند)، قیافه ظاهری (از چشم دیگران)، ازدواج، خانواده و شغل (امنیت و منزلت ما) مانند عوامل موثر بر توجه از دیدگاه مکسول می­باشد. به این ترتیب دیده می­گردد که شکل­گیری توجه در بشر امری مستمر می باشد و محدود به سن و سال خاصی نیست. لذا برای تغییر آن هیچگاه دیر نیست (امینی، 1384).

[1] – Attitude

[2]– Krosinck & Fabinar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف پژوهش

هدف کلی از اجرای این پژوهش، مطالعه دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این پژوهش عبارت­اند از:

  1. مطالعه ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. مطالعه ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. مطالعه اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات پژوهش

  1. اندازه دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2. اندازه دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه می باشد؟