دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت­های بین­مدیریت اقلام تعهدی­اختیاری و دست­کاری فعالیتهای واقعی

تفاوت اساسی بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیتهای واقعی در زمان بندی مدیریت سود می باشد. در مقایسه با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، هر دست کاری در فعالیتهای واقعی بایستی در دوره ای از سال به وقوع بپیوندد. دست کاری فعالیت های واقعی هنگامی رخ می دهد که پیش بینی مدیران حاکی از آن می باشد که سود در برآورده ساختن اهداف مورد نظرشان با شکست مواجه خواهد گردید، مگر آن که آن ها اعمالی را صورت دهند که از رویه ی عادی شرکت نشأت
می گیرد و/ یا هنگامی که بعضی عوامل دیگر (استانداردهای حسابداری سخت گیرانه) مدیرت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می سازند.

برای برآورده ساختن اهداف مرتبط با سود، مدیران می توانند تا پایان سال منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده بهره گیری کنند. این شیوه این ریسک را در بر دارد که مقدار سودی که برای دست کاری مورد نیاز می باشد بزرگ تر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد زیرا اختیار موجود در ارتباط با اقلام تعهدی توسط اصول عمومی پذیرفته شده ی حسابداری محدود شده می باشد (بارتون و سیمکو، 2002).

رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیریت را برای گزارش سود مبتنی بر ارقام حسابداری با محدودیت مواجه می سازد. در نتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال بهره گیری گردد، ممکن می باشد اهداف مرتبط با سود دست یافته نشود. این ملاحظات، مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می سازد. در مقایسه، دست کاری فعالیت های واقعی کم تر در معرض این محدودیت قرار می گیرند.

مزیت دیگر تغییر فعالیت های واقعی در جهت دست کاری سود این می باشد که حسابرسان و قانون گذاران کم تر متوجه چنین رفتاری می شوند. از تفاوت های دیگر این دو شکل مدیریت سود می توان به این موضوع تصریح نمود که مدیریت اقلام تعهدی اختیاری در سال وقوع، نسبتاً مشخص می باشد اما دست کاری فعالیت های واقعی به آسانی قابل تشخیص نیست.

بایستی توجه داشت که دست کاری فعالیت های واقعی، وسیله ی تغییر آرایش حساب ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه های سرمایه گذاری را تغییر می دهند. فعالیت های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ­ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین، 2008).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت واقعی سود بر جریان های نقدی شرکت اثر مستقیم دارد. در این روش، وجوه نقد قربانی سود تعهدی می گردد و مهم ترین ضرر آن، از بین رفتن ارزش شرکت به دلیل کاهش جریان های نقدی دوره های آتی می باشد. مدیریت اقلام تعهدی نیز بدون هزینه نیست. کشف دست کاری اقلام تعهدی
می تواند احتمال نیاز به مطالعه های ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن می باشد منجر به مجازات های مالی توسط جوامع حرفه ای قانونی (مانند بورس اوراق بهادار)، لزوم ارائه ی مجدد سود و مطالعه موضوع در دادگاه های حقوقی گردد (اما زاده لاریجانی، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی ) مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی می باشد که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کوشش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با بهره گیری از روش های مختلف حسابداری سود را به اندازه هدف گزارش شده برسانند.

در این پژوهش اثر عامل جنسیت مدیران در بهره گیری از مدیریت سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-5- سوال پژوهش

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباط معناداری هست؟ به بیانی دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟