دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                          صفحه

جدول (4-1)  نهاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان ( سال 1391)  …………………………………………. 51

جدول (4-2) ستاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان (سال 1391 ) …………………………………………. 52

جدول (4-3) ارقام نرمال شده مربوط به داده­ها و ستاده های سال 1391  شعب تامین ………………………………… 54

جدول (4-4) مطالعه وضعیت کارایی بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور……………………………… 55

جدول (4-5) مجموعه مرجع بنگاه های ناکارا، و وزن هر کدام در حالت CCR-I …………………………………………. 56

جدول (4-6) خروجی مدل اندرسون پیترسون  ………. 59

جدول (4-7) رتبه بندی شعب با مدل اندرسون-پیترسون    60

جدول (4-8)  مقادیر محقق شده و مقادیر هدف متغیرهای ورودی­ها و خروجی­های شعب ……………………………… 62

جدول (4-9) اندازه کارایی مقیاس شعب حاصل از تقسیم CRS بر VRS     65

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                         صفحه

شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش…………………. 5

شکل (2-1) الگویی از عملکردسازمانی…………… 12

نمودار (2-1) منحنی تولید مرزی با بهره گیری از وصل نقاط حدی    19

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا
 • رتبه بندی شعب دارای کارایی نسبی
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد مطالعه

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب کارا و ناکارای نسبی سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان کدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه می باشد؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟