اطلاعات کاربردی درباره گرگرفتگی دوران یائسگی | بیماری

: اطلاعات کاربردی درباره گرگرفتگی دوران یائسگی

: اطلاعات کاربردی درباره گرگرفتگی دوران یائسگی

به گزارش سلامت نیوز از ساینس دیلی سن متوسط یائسگی در زنان آمریکاو اروپا ۵۲-۵۱ ساله و کلا فرض میشه که این علائم بین ۲ تا ۵ سال ادامه داشته باشه.

به گزارش این تحقیق ۱۰۴۱۸ زن پس یائسه بین ۵۴ و ۶۵ ساله رو بررسی کرد(که یا بیشتر از ۲۴ ماه از دست دادن قاعدگی داشته یا درمان جایگزینی هورمون واسه علائم یائسگی شون شروع شده بود.)

سن متوسط زنان شرکت کننده ۵۹ سال بود و اکثرشون سفید پوست و شهرنشین بوده و موقعیت اقتصادی-اجتماعی شون کمی بالاتر از حد متوسط بود.

در این تحقیق تاثیر سن،شاخص جرم بدنی،جراحی رحم،مصرف هورمون درمانی،سبک زندگی و اخلاق زنان در تجربه اونا از گرگرفتگی شدید و تعریق شبونه (HF-NS) بررسی شد.

زنان شرکت کننده پرسشنامه ای شامل مردم شناختی اجتماعی،وزن و قد،و سابقه پزشکی رو کامل کردن. سه سال و نیم بعد واسه تکمیل پرسشنامه تکمیلی شامل عوامل روش زندگی، اندازه دامن در سن ۲۰ سالگی و اندازه دامن در زمان الان،گرگرفتگیای شدید و تعریقای شبونه و مصرف هورمون درمانی فراخوانده شدن.

بیشتر زنان(۸۹%) گرگرفتگیای شدید و تعریق شبونه رو در مقطعی از زمان تجربه کرده بودن و بیشترشون گرگرفتگی شدید(۸۶%) نسبت به تعریق شبونه(۷۸%) داشتن. با اینحال بیشتر از نصف زنان(۵۴%) هنوزم دچار گرگرفتگی شدید و تعریق شبونه بودن و درجه گسترش در سرتاسر محدوده سنی تقریبا یکنواخت بود. تکرار تعریق شبونه و گرگرفتگی شدید در هر هفته ۳۳.۵ درصد بود که کلا درسراسر محدوده سنی تغییری نداشت.

در این تحقیق هم اینکه معلوم شد عواملی مانند جراحی رحم،سیگاری بودن و مصرف بالای الکل به پیش بینی گرگرفتگیای شدید و تعریق شبونه در زنان کمک میکنن.

هم اینکه،اضطراب،جراحی رحم،حالت دپرس،سالهای بعد از آخرین دوره قاعدگی و تحصیلات کمتر در پیش بینی درجه گسترش گرگرفتگی شدید و تعریق شبونه فعلی کمک میکنن.

زنانیکه تحت هورمون درمانی قرار داشتن(۱۲%) احتمال گزارش گرگرفتگی شدید و تعریق شبونه از طرف اونا کمتر بود درحالیکه زنانیکه قبلا از هورمون درمانی استفاده می کردن و الان مصرف اونو متوقف کرده بودن احتمال گزارش گرگرفتگی شدید و تعریق شبونه از طرف این زنان در سرتاسر محدوده سنی بیشتر بود.

بنا به گفته پروفسورمیراهانتر: ما در این تحقیق تعداد کثیری از زنان پس یائسه سن بالا رو بررسی کردیم و از اینکه هنوزم علائم پس از یائسگی در بیشتر از نصف این زنان ادامه داشت متعجب شدیم. این زنان بطور متوسط ۱۰ سال پس از آخرین قاعدگیشان هنوزم دچار گرگرفتگیای شدید بودن.

بنظر میرسه که سن تاثیری روی درجه گسترش یا تکرار علائم نداره.

کارشناسان بهداشت باید به این مسئله آگاهی داشته باشن که زنان در اواخر سن ۵۰ و ۶۰ سالگی شون نیزمیتوانند دچار گرگرفتگیای شدید و تعریقای شبونه شن. واسه زنائی که گرگرفتگیای شدید و تعریقای شبونه در اونا به شکل مشکل درآمده و هم واسه زنانیکه دچار برگشت گرگرفتگیای شدید بعد از متوقف کردن هورمون درمانی شدن، درمانهای غیرهورمونی موثر یه نیاز حساب میشه.

پروفسور فیلیپ استیر اضافه کرد: این مقاله مشخص میکنه که چه تعداد از زنان سن بالا علائم پس از یائسگی رو تجربه میکنن و این علائم به خاطر شدید بودن و اینکه چیجوری کیفیت زندگی زنان رو تحت تاثیر قرار میدن متفاوت هستن. سن بطور خیلی مهمی بنظر میرسه که عامل مهمی در پیش بینی این علائم نیس.

افزایش باخبر شدن از این مسئله در بین زنان و کارشناسان بهداشت و تحقیقات بیشتر به خاطر رسیدن به درمانهای آینده یه نیازه

جمع آوری : iranstyle.ir

منبع :

Leave a Comment